آکـادمـی مـالی دکتـر پاشـا

آموزش ارز دیجیتال

آمـوزش کسـب درآمـد و سرمــایـه‌گـذاری در بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال

آکادمی مالی دکتر پاشا

آموزش ارز دیجیتال

آموزش کسب درآمد و

سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال

جدیدترین دوره های آموزشی
the latest training courses
مشاهده بیشتر
مدرس آموزش
دکتر پاشا
7,000,000 تومان
آموزش
جــدید
5236
دانشجو
مدرس آموزش
دکتر پاشا
آمـوزش
رایــگان
آموزش
جــدید
6546
دانشجو
13,400,000 تومان
آموزش
جــدید
40,000 هزارنفر
دانشجو
مدرس آموزش
دکتر پاشا
آمـوزش
رایــگان
آموزش
جــدید
6731
دانشجو
مدرس آموزش
دکتر پاشا
3,500,000 تومان
آموزش
جــدید
8392
دانشجو
مدرس آموزش
دکتر پاشا
6,500,000 تومان
آموزش
جــدید
8392
دانشجو

رتبه ی یک سیگنال ایران

دوره های رایگان
Free courses
مشاهده بیشتر
مدرس آموزش
دکتر پاشا
آمـوزش
رایــگان
آموزش
جــدید
6546
دانشجو
دوره های رایگان
آموزش صرافی هوبی
مدرس آموزش
دکتر پاشا
آمـوزش
رایــگان
آموزش
جــدید
1366
دانشجو
دوره های رایگان
آموزش صرافی بایننس
مدرس آموزش
دکتر پاشا
آمـوزش
رایــگان
آموزش
جــدید
12
دانشجو
دوره های رایگان
آموزش صرافی اوککس
مدرس آموزش
دکتر پاشا
آمـوزش
رایــگان
آموزش
جــدید
1505
دانشجو
دوره های رایگان
آموزش صرافی بای بیت
مدرس آموزش
دکتر پاشا
آمـوزش
رایــگان
آموزش
جــدید
1138
دانشجو
دوره های رایگان
آموزش صرافی کوکوین
مدرس آموزش
دکتر پاشا
آمـوزش
رایــگان
آموزش
جــدید
0
دانشجو
پامپ و دامپ در ارز دیجیتال
1
پامپ و دامپ در ارز دیجیتال
پامپ و دامپ چیست؟ پامپ و دامپ در ارز دیجیتال، یا همان "کریپتوکارنسی‌ها"، به سرعت...
بک تستینگ ارز دیجیتال چیست
3
بک تستینگ ارز دیجیتال چیست؟ Backtesting
بک تستینگ ارز دیجیتال چیست ؟ بک تستینگ یعنی از داده های موجود در دست، بتونیم...
خرید پله ای ارز دیحیتال چگونه است
4
خرید پله ای ارز دیحیتال چگونه است؟
خرید پله ای ارز دیحیتال چیست؟ در دنیای امروز، ارزهای دیجیتال به سرعت به یکی...